Prekių grąžinimas:

1. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:

Susisiekite el. paštu info@laukobaldaijums.lt, kad  išanksto suderintume grąžinimo eigą. Prašysime prisegti prekės pirkimą įrodantį dokumentą.
Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Už prekės tinkamą ir saugų transportavimui supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Gavus prekę, pardavėjas įvertina jos būklę ir tuomet su Pirkėju suderinamas pinigų grąžinimas.

Atsakymas į Pirkėjo pretenziją Pirkėjui pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi  gavimo dienos. Pinigai už grąžintas nekokybiškas prekes į Pirkėjo banko sąskaitą, grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo dienos.

2. Norėdami grąžinti netinkamos kokybės prekę:

Susisiekite el. paštu info@laukobaldaijums.lt Prašome prisegti pirkimą įrodantį dokumentą bei atsiųsti defektus įrodančias nuotraukas, kad galėtumėme kuo greičiau išspręsti prekės grąžinimo, pakeitimo ar kompensavimo klausimus. Gamyklinė garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekės dalims. Nekokybiškos prekės ar jos dalies pakeitimo ar grąžinimo išlaidas apmoka pardavėjas. Už prekės tinkamą ir saugų transportavimui supakavimą originalioje pakuotėje grąžinimui atsako Pirkėjas.

3. Garantijos suteikimo sąlygos:

  1. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pirkėjui dienos.
  2. Garantija suteikiama pateikus pirkimo dokumentus.

Garantija taikoma 24 mėn. nuo prekės įsigijimo dienos. Taikoma tik prekių kokybės trūkumams ir atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.

Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.

Natūralūs audinio ar užpildo dėvėjimosi pakitimai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai nesilaikoma prekės surinkimo instrukcijos ar surinkimas atliekamas netinkamai, pvz. baldų surinkimo metu perveržiami varžtai, savarankiškas taisymas, modifikavimas ar struktūriniai pakeitimai, kai prekės eksploatuojamos netinkamai, nesilaikoma eksploatacijos rekomendacijų arba sugadinamos dėl pirkėjo kaltės.

Garantija netaikoma šiems elementams:

Stiklo stalviršiui, silikono kojelėms po stiklu, pagalvėlėms (sėdimoms ir nugarinėms), paminkštinimams, jų užpildams ir pan.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis nacionaliniais teisės aktais.

Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.

Pirkėjo gautų prekių ir internetinėje parduotuvėje pateikiamų prekių spalvos gali nežymiai skirtis, nes spalvų raiška priklauso nuo pirkėjo individualių kompiuterio savybių.